Pensioenbijeenkomst: Werkingssfeer

Buiting & Hurkmans Pensioenadviseurs organiseert met regelmaat kennisbijeenkomsten bijvoorbeeld over het thema werkingssfeer.

Lees verder »

Toekomst pensioen eigen beheer

Staatsecretaris Wiebes heeft op 1 juli jl. een brief naar de kamer gestuurd met betrekking tot de mogelijke oplossingen voor het pensioen in eigen beheer...

Lees verder »

Jaarlijkse pensioenupdate bijeenkomsten 2015

Wij hebben, onder voorbehoud, de volgende data gereserveerd voor de pensioenbijeenkomsten 2015...

Lees verder »

Oplossing pensioen in eigen beheer (OBR) blijft uit

Vóór mei 2015 zou Staatssecretaris Wiebes de Kamer informeren over de oplossing van de knelpunten bij het pensioen in eigen beheer...

Lees verder »

AOW-leeftijd sneller verhoogd

Tot 2 juni 2015 was de verwachting dat de AOW-uitkering op 67 jarige leeftijd zou ingaan vanaf 2023...

Lees verder »

Staffelbesluit 2015

Per 1 januari 2015 is er een nieuw staffelbesluit van kracht. Hieronder treft u de nieuwe fiscaal maximale premiestaffels aan.

Lees verder »

Uitnodiging pensioenbijeenkomst 2014

Download hier de uitnodiging voor onze pensioenbijeenkomst.

Lees verder »

Pensioenmaxima 2015

Onlangs heeft de Tweede  Kamer ingestemd met de pensioenmaxima voor 2015. Op 7 maart is het wetsvoorstel aangeboden aan de Eerste Kamer. 

Lees verder »

Stappenplan Wet VAP voor de DGA

Buiting & Hurkmans heeft een stappenplan opgemaakt voor het adviestraject...

Lees verder »

Uitnodiging Pensioenbijeenkomst

Hier treft u de uitnodiging voor de pensioenbijeenkomst aan...

Lees verder »

Verstrekkende pensioenmaatregelen in regeerakkoord!

Het regeerakkoord bevat verstrekkende “pensioen”maatregelen. De volgende maatregelen zijn nieuw...

Lees verder »

Afstempelen eigenbeheer pensioen

DGA kan vanaf 1 januari 2013 onder strikte voorwaarden eigenbeheerpensioenen afstempelen...

Lees verder »

Presentatie deelakkoord begroting 2013 informateurs Kamp (VVD) en Bos (PvdA)

Vandaag  (1 oktober 2012) hebben Mark Rutte (VVD) en Diederik Samson (PvdA) een persconferentie...

Lees verder »

Dividendruimte en pensioen/stamrecht in eigen beheer onder het nieuwe BV-recht

Het CAP heeft een vraag en antwoord gepubliceerd over de dividendruimte.

Lees verder »

AOW- en pensioenleeftijd omhoog, pensioenopbouw omlaag

Op dinsdag 10 juli 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd aangenomen.

Lees verder »

Nieuwe premiestaffels bij pensioenrichtleeftijd van 67 jaar

De Kennisgroep Pensioenen heeft op de Belastingdienstpensioensite een Vraag & antwoord gepubliceerd over nieuwe premiestaffels bij een...

Lees verder »

AOW versneld naar 66 jaar

De AOW gerechtigde leeftijd gaat volgend jaar met 1 maand omhoog. Daarna zal de AOW gerechtigde leeftijd jaarlijks met een paar maanden worden... Lees verder »

Ontwerpbesluit bijbetalingsproblemen bij waardeoverdracht

Bij waardeoverdracht van pensioenen kunnen werkgevers geconfronteerd worden met soms zeer forse bijbetalingsverplichtingen. Dit als gevolg van... Lees verder »

Alle rechten voorbehouden 2018. Buiting & Hurkmans Pensioenadviseurs